Obchodní podmínky

Obchodní a servisní podmínky

Obchodní a servisní podmínky se řídí zákony České republiky. Opravy výrobků spotřební elektroniky (televizory, vysavače, mikrovlnné trouby atd.)

Odhad ceny:

Při převzetí přístroje do opravy zhotovitel vyzvedne zálohu, zpravidla částku za zjištění ceny opravy a technického stavu, pokud nebude stanoveno jinak. Záloha se v případě realizace opravy odečte od výsledné ceny za opravu. Předběžná částka za opravu se domluví se zákazníkem při převzetí přístroje do opravy.  Oprava bude započata až po schválení ceny opravy zákazníkem.

V případě externí zakázky je cena vyšší o cenu za manipulaci a výjezd, případně o zpětné doručení a zapojení přístroje.

Celková cena za opravu by neměla překročit odhad ceny o více než 10 %. Zjistíme-li během opravy že by cena byla vyšší, zákazníka informujeme a vyžádáme si souhlas. V případě nesouhlasu je přístroj vrácen zpět a účtujeme poplatek za zjištění technického stavu, dle časové náročnosti a druhu přístroje.

Změna termínu opravy a jeho upřesnění v průběhu opravy:

Objeví-li se při opravě nutnost objednat některý díl který nemáme běžně skladem, prodlužuje se dohodnutý termín opravy o nezbytně nutnou dobu dodání dílu dodavatelem. U dražších oprav přes 2000 Kč však potřebný díl objednáme až po složení zálohy na opravu ve výši min. 50 % z odhadu ceny. Dalším důvodem prodloužení termínu opravy může být závada která se projevuje nepravidelně, diagnostika takové vady bývá časově náročná a je třeba přístroj delší dobu sledovat.

Záruční lhůta:

6 měsíců. Záruční lhůta začíná dnem převzetí přístroje z opravy a prodlužuje se vždy o dobu, po kterou byl přístroj v záruční opravě. Záruka se vztahuje na práci – uvedené úkony a materiál dodaný a vypsaný na zakázkovém listu, nevztahuje se na případné jiné vady které nebyly předmětem opravy a nevztahuje se na díly které si dodal zákazník. Záruka zaniká uplynutím záruční doby, dříve záruka zaniká v případě cizího zásahu do přístroje(porušení plomby), poškozením v důsledku živelné události, přepětím v síti, mechanickým poškozením a pod.

Poplatek za uskladnění:

Účtujeme v případě, že si zákazník nevyzvedne svůj přístroj z opravy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy si jej měl vyzvednout. Po 6 měsících pak máme právo dle Občanského zákoníku přístroj zlikvidovat nebo prodat, prodáme jej pouze za cenu opravy + skladné a pokrytí dalších souvisejících nákladů! U televizorů  je účtováno skladné 8 Kč za každý další den, u ostatních přístrojů 5 Kč za každý další den!
Toto opatření je nutné vzhledem k omezeným prostorám provozovny, naše termíny oprav jsou krátké a není počítáno s dlouhodobým skladováním. Žádáme proto zákazníky, aby si ve vlastním zájmu svůj přístroj vyzvedli z opravy včas.